Alle prøver er avlyst og undervisning gjennomføres på webkonferanse

Alle fysiske prøver er avlyst frem til ny beskjed. Ingen skal møte opp til undervisning eller prøver!

Lærer tar kontakt med dere i forhold til hvordan det skal løses i de ulike fagene.  All undervisning gjennomføres på webkonferanse.

Veiledning og realkompetansevurdering

Her får du informasjon om hva vi kan tilby innenfor veiledning og realkompetansevurdering.