Kafè-kameratene

Faksimile fra Telen 23.03.2019.

Hvordan logge på Canvas

Videoen viser hvordan en logger inn på Canvas

Velkommen til oppstart høsten 2019.

Samlingsdatoer finner du nedenfor så snart de er klare.

Okt.
07
Okt.
13
Høstferie Skoleruta
 
Se flere hendelser